مکعب آبی هوشمند

قراردادها

 مکعب آبی هوشمند همواره سعی در تعامل با مشترین و شفافیت در اجرای خدمات دارد، لذا تمامی نمونه قراردادها خود را در دسترس مشتریان می گذارد.

نمونه قراردادها تنظیم شده توسط گروه مکعب آبی هوشمند

قراردادهای تنظیم شده در بخش پشتیبانی به دو صورت دوره ای (ماهانه، هفتگی) و موردی تنظیم شده است که بسته به نیاز مشتریان گرامی ارائه می شود.

نمونه قراردادهای گروه مکعب آبی هوشمند

قرارداد پشتیبانی دوره ای

جهــت مشـــاهده و دانلـــــود نمونه قرارداد

پشتیبانی دوره ای گروه مکعب آبی هوشمند

اینجا را کلیک کنید.

قرارداد پشتیبانی موردی

جهــت مشـــاهده و دانلـــــود نمونه قرارداد

پشتیبانــی موردی گروه مکعب آبی هوشمند

اینجا را کلیک کنید.

فرم های بازدید (چک لیست)

جهــت مشـاهده و دانلـــــود فرم های بازدید

پشتیبانی دوره ای گروه مکعب آبی هوشمند

اینجا را کلیک کنید.

فرم های بازدید (چک لیست)

جهــت مشـاهده و دانلـــــود فرم های بازدید

پشتیبانی دوره ای گروه مکعب آبی هوشمند

اینجا را کلیک کنید.

قرارداد طراحی وب سایت

جهــت مشـــاهده و دانلـــــود نمونه قرارداد

طراحــی وب سایت گروه مکعب آبی هوشمند

در بهار 99 اینجا را کلیک کنید.

قرارداد طراحی وب سایت

جهــت مشـــاهده و دانلـــــود نمونه قرارداد

طراحــی وب سایت گروه مکعب آبی هوشمند

در بهار 99 اینجا را کلیک کنید.

1
سلام،
شما با یکی از کارشناسان مکعب آبی هوشمند در تماس هستید.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
Powered by