قراردادها

 مکعب آبی هوشمند همواره سعی در تعامل با مشترین و شفافیت در اجرای خدمات دارد، لذا تمامی نمونه قراردادها خود را در دسترس مشتریان می گذارد.

نمونه قراردادها تنظیم شده توسط گروه مکعب آبی هوشمند

قراردادهای تنظیم شده در بخش پشتیبانی به دو صورت دوره ای (ماهانه، هفتگی) و موردی تنظیم شده است که بسته به نیاز مشتریان گرامی ارائه می شود.

خدمت رسانی به تمام نقاط تهران

13 95 13 0 0912

06 98 50 22 - 021

نمونه قراردادهای گروه مکعب آبی هوشمند

قرارداد پشتیبانی دوره ای

جهــت مشـــاهده و دانلـــــود نمونه قرارداد

پشتیبانی دوره ای گروه مکعب آبی هوشمند

اینجا را کلیک کنید.

قرارداد پشتیبانی موردی

جهــت مشـــاهده و دانلـــــود نمونه قرارداد

پشتیبانــی موردی گروه مکعب آبی هوشمند

اینجا را کلیک کنید.

فرم های بازدید (چک لیست)

جهــت مشـاهده و دانلـــــود فرم های بازدید

پشتیبانی دوره ای گروه مکعب آبی هوشمند

اینجا را کلیک کنید.

قرارداد طراحی وب سایت

جهــت مشـــاهده و دانلـــــود نمونه قرارداد

طراحــی وب سایت گروه مکعب آبی هوشمند

در پاییز 98 اینجا را کلیک کنید.

قرارداد پشتیبانی وب سایت

جهــت مشـــــاهده و دانلـــــود نمونــه قرارداد

پشتیبانی وب سایت گروه مکعب آبی هوشمند

در پاییز 98 اینجا را کلیک کنید.

06 98 50 22 - 021, 13 95 13 0 0912, adviser.mrm@gmail.com  با ما تماس بگیرید
1
سلام،
شما با یکی از کارشناسان مکعب آبی هوشمند در تماس هستید.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
Powered by